Žádost o přijetí

  Základní informace o klientovi

  Jméno
  Příjmení
  Datum narození
  Rodinný stav
  Státní příslušnost
  Zdravotní pojišťovna
  Ulice a č.p.
  Město
  PSČ
  Email
  Telefon

  Základní informace o klientovi

  Datum požadovaného přijetí
  Typ pokoje
  Příspěvek na péči
  Odkud klient pochází (typ a místo)
  Důvod žádosti

  Praktický lékař

  Jméno
  Příjmení
  Ulice a č.p.
  Město
  PSČ
  Email
  Telefon
  Vztah ke klientovi
  Další odborní lékaři
  Aktuální informace o zdraví
  Dieta
  Pokud ano, jaká?

  Doplňující informace

  Běžné denní aktivity klienta
  Zájmy klienta (aktuální i dřívější)
  Rodinné vztahy klienta
  Poznámky o životě / životopis
  Očekávání, potřeby a cíle pobytu
  Poznámka k žádosti

  Kontaktní osoba

  Jméno
  Příjmení
  Ulice a č.p.
  Město
  PSČ
  Email
  Telefon
  Vztah ke klientovi