+420 727 948 598

Vodňanská 1321, Prachatice II, 383 01 Prachatice, Czech Republic

©2017 BY SENIOR HOUSE EDEN S.R.O.

O nás

Senior house Eden s.r.o. představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí v klidné lokalitě na okraji Šumavy v České republice

 

V klidném prostředí Vám nabídneme především jedno a dvoulůžkové pokoje vyššího standardu s lékařským dozorem, stravováním, a to vše za příznivé ceny. Specializujeme se na poskytování péče osobám, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují nepřetržitou péči, především pak osobám trpícím demencí. 

 

Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni včetně ubytování, stravování a aktivizačních činností v úplně novém moderním a nadstandardním zařízení.

 

Kvalita služeb

 • Provoz zařízení je celoroční

 • Osobní péče je zajišťována vlastním personálem 24 hodin denně

 • SH EDEN pracuje na tvorbě vlastního interního systému, který pomocí registrace dovolí, rodinným příslušníkům zjistit: 

  • aktualní dění v domově,

  • harmonogram aktivizačních činností a kulturních akcí,

  • náhled na aktuální jídelní lístek,

  • rozsah poskytované péče, aj.

A kdo jsme?

Moderní objekt s celkovou kapacitou 70 lůžek jsme otevřeli 1. září 2017. Bezbariérové zařízení včetně evakuačního výtahu zajišťuje komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Díky geriatrické erudici našeho zdravotnického a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči osobám trpícím demencí. Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích demence, a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně. Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjíme komunikaci s nemocnými, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

 

Čím se lišíme od ostatních podobných zařízení Náš domov byl projektován tak, abychom mohli co nejvíce zpříjemnit pobyt našich klientů a nabídnout jim maximálním šíři poskytovaných služeb. Domov splňuje nejmodernější kritéria kladená na obdobná zařízení v Evropské unii od nadstandardního vybavení pokojů až po kvalitní zdravotní a rehabilitační služby. Důraz klademe především na pohodlí a spokojenost klientů.