+420 727 948 598

Vodňanská 1321, Prachatice II, 383 01 Prachatice, Czech Republic

©2017 BY SENIOR HOUSE EDEN S.R.O.

Poskytováné služby

 Ošetřovatelská péče

V ošetřovatelské péči o uživatele se snažíme o maximální naplňování standardů kvality sociálních služeb. Péče je zajištěna nepřetržitě pracovnicemi v sociálních službách. Individuální přístup je jedním ze základních kamenů standardů kvalit sociálních služeb.

S uživateli je po nástupu do zařízení sestavován individuální plán péče, který přesněji formuluje jejich přání, potřeby, cíle a postupy v rámci sociální péče. Na sestavování plánu se aktivně podílí klíčový pracovník uživatele. Formulují se krátkodobý a dlouhodobý plán cílů k naplňování individuálního plánu uživatele. Je samozřejmostí, že na všech krocích se uživatel v rámci svých možností aktivně podílí. Naplňování individuálního plánu se průběžně sleduje a za stanovené období také vyhodnocuje.