+420 727 948 598

Vodňanská 1321, Prachatice II, 383 01 Prachatice, Czech Republic

©2017 BY SENIOR HOUSE EDEN S.R.O.

Pro zájemce

K přijetí do SH EDEN je třeba vyplnit základní dokumenty - žádost o poskytnutí sociální služby a vyjádření lékaře. Tiskopisy jsou k dostání přímo v kanceláři sociálního pracovníka Senior house EDEN anebo ke stažení na těchto stránkách. Žádost o poskytnut služby je možné vyplnit přímo na našich stránkách: zde

 

Vyplněné dokumenty je možné doručit osobně, zaslat poštou na adresu našeho Domova, zaslat na emailovou adresu sociálního pracovníka. Pokud žadatel zašle dokumenty elektronickým způsobem, tak při osobním setkání je třeba dodat originály těchto dokumentů. V případě, že za žadatele jedná zástupce je třeba k žádosti doložit listinu o jmenování opatrovník nebo plnou moc. Pokud se žadatel v minulosti léčil či léčí pro psychické onemocnění, je potřeba přiložit k žádosti také psychiatrickou zprávu.

 

Jestliže se zájemce dostaví přímo do SH EDEN, seznámí se zde s ředitelem, vrchní sestrou a sociálním pracovníkem. Jednání se zájemcem o službu provádí sociální pracovník. Délka jednání je individuální. V případě potřeby může být domluvena i další schůzka. V průběhu jednání jsou poskytnuty veškeré informace a je provedena prohlídka Domova.

 

Veškeré údaje zpracovává sociální pracovník a připravuje podklady, aby tým, který se skládá z ředitele, vrchní sestry a sociálního pracovníka, mohl rozhodnout, zda zájemce splňuje podmínky cílové skupiny. A dále zjišťují, jestli neexistuje skutečnost, která by bránila poskytování sociální služby v domově seniorů se zvláštním režimem.