+420 727 948 598

Vodňanská 1321, Prachatice II, 383 01 Prachatice, Czech Republic

©2017 BY SENIOR HOUSE EDEN S.R.O.

Poslání a cíle

 Poslání služby

Posláním Senior house Eden s.r.o. je poskytování komplexní péče klientům, udržení a prohlubování jejich návyků, soběstačnosti, dovedností a sebeobsluhy, vytváření pocitu bezpečí, domácí atmosféry a zároveň ochrany před vyloučením ze spolčenosti. 

 

Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém způsobu života.

 

Služba je pro osoby,

které vzhledem ke svému věku a onemocnění duševní organickou poruchou (stařeckou demencí, vaskulární demencí, Alzheimerovou nemocí atd.), potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina a ani terénní služby a potřebují pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.

Senior house Eden s.r.o., domov se zvláštním režimem

- kapacita domova je 50 lůžek

- cílová skupina (dle registrace sociální služby):

     - senioři starší 55 let

     - osoby s chronickým duševním onemocněním   

 

Zjistit více:

- Cíle 

- Principy a zásady poskytování sociální služby: